Încrustat

Prin mai multe spaţii, colorat fonetic,
Sunet metaforic de urlet strivit
Se iţeşte suflul, scalpelul ermetic
Coborât în tihnă din zid nezidit.

Şi se simte-n sânge cheag furat din lună,
Urcă peste vene ca un vis imund,
Un trup peste vioară, trup fără de strună,
Noapte de urgie, crimele tot curg.

Dimineaţă moartă, totul este negru
Se aud romanţe din salvări ce fug,
Peste toată lumea e trimis, integru,
Cain, căci Abel şade încrustat pe plug.

14 august 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s